Nieuwe directeur Roël Hoppezak brengt gelijkgestemden samen bij Innovatiehuis

07-11-2023
9 keer bekeken

De Peel maakt het! Het is de titel van de economische agenda van de Peelregio en de ambitie van Roël Hoppezak, de nieuwe directeur van Innovatiehuis de Peel. In zijn rol brengt hij ondernemers, inwoners, onderwijs en overheid samen om gezamenlijk te werken aan duurzame innovatieve oplossingen.

Voor volgers van de lokale politiek is Roël Hoppezak wellicht geen onbekende. Twintig jaar geleden begon hij zijn politieke loopbaan als raadslid in zijn gemeente Gemert-Bakel. Samen met een collega-raadslid richtte hij zijn eigen partij op en diende twee termijnen als wethouder. Eerst als wethouder ruimte en later als wethouder economie. ‘Samen met de wethouders van de andere Peelgemeenten was ik betrokken bij de oprichting van Innovatiehuis de Peel.’ Na zijn wethouderschap startte hij zijn eigen bedrijf waar hij jongeren helpt om hun talent te ontdekken als vertrekpunt voor hun eigen droomcarrière.

Leidraad

De economische agenda voor de Peel vormt de leidraad voor Roël in zijn nieuwe functie. ‘Onze thema’s sluiten hierop aan: een duurzame, circulaire en innovatieve economie, vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied en het optimaliseren van ons leef- en vestigingsklimaat. Dat doen we in de sectoren agro, maakindustrie, zorg, food-tech, vrijetijdseconomie en we maken cross-overs. Daarbij zie ik duurzaamheid als een paraplu en basis van alle innovaties. De Peel Positief beweging is daarbij onze grondhouding. Onze pioniers zijn onze voorgangers. Ik zie al dat de Peel Positieve gedachte beklijft bij ondernemers. Er worden significante stappen gezet bij diverse bedrijven in de Peel. Als Innovatiehuis moeten wij het duurzaam ondernemen niet voorschrijven, maar faciliteren.’

Elkaar samen verder brengen

De naam ‘Innovatiehuis’ ziet hij als een symbool. ‘Wij bieden een dak waaronder iedereen kan samenwerken aan innovatie. Door successen te delen, bedrijven bij elkaar te brengen op verschillende thema’s en verbindingen te leggen met kennisinstellingen. Dat doen we opgave gestuurd, op basis van vragen die spelen in de Peel. Ik wil een platform bieden aan iedereen in de Peel die wil innoveren vanuit een duurzame gedachte. Een gemeenschap waar mensen elkaar verder brengen. Zodat we het samen kunnen maken. Hier in de Peel én in Brainport.’

Nieuwe verbindingen

De komende periode is Roël van plan om met nog veel meer mensen in de Peel kennis te maken. ‘Ik word enthousiast van projecten zoals biobased bouwen. We zetten een keten op van boer naar bouwer met duurzaam bouwmateriaal. Ook het label Product uit het Land van de Peel is een succesverhaal waarbij we de agrarische sector ondersteunen om (h)eerlijke producten op de kaart te zetten. En we zijn als penvoerder betrokken bij de aanvraag van de LEADER-subsidie om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren. We horen binnenkort of deze subsidie wordt toegekend.’ Roël is ook al actief met het leggen van nieuwe verbindingen waarbij hij zich niet beperkt tot de regiogrenzen. ‘We werken al nauw samen met Fontys en TU/e, maar de hogeschool van Arnhem en Nijmegen is gespecialiseerd in de zorg. Zij kunnen zorginstellingen uit de Peel helpen met projectmatig onderzoek.’

Smeltkroes van innovatie

Over zijn ambities kan Roël kort zijn. ‘Innovatiehuis de Peel is een waardevolle uitvoeringspartner van de economische agenda van de Peelregio. Ik wil onze stichting als organisatie laten groeien, zodat we robuuster kunnen worden. Dit stelt ons in staat om meer cross-overs te creëren tussen de verschillende thema’s en diverser te opereren. Een smeltkroes van innovatie waar gelijkgestemden samenkomen en nieuwe ideeën tot stand brengen. Dat is mijn ambitie voor het Innovatiehuis!’

Afbeeldingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om nieuws, inzichten of ideeën te ontvangen        

Aanmelden

 

 

Onze Peelregio is een regio van makers. Het maken verbindt sectoren én verbindt De Peel met ondernemerschap elders. Maar de wereld verandert razendsnel. Hoe blijf je aangehaakt?

 

Contact

Stichting Innovatiehuis de Peel
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
+31 6 18 96 02 18

Mail naar het secretariaat

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Strategisch partner van Brainport Development en samenwerkend in Brainport Eindhoven.

Cookie-instellingen