Teelthandleiding lupine welkom hulpmiddel voor lupineteelt

Ingrid Verhagen 11-07-2023
53 keer bekeken 0 reacties

De lupineteelt in Nederland heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. In kennis, in hectares en in geschiktheid voor humane consumptie. Maar de teelt is niet makkelijk. Een nieuwe teelthandleiding is daarom meer dan welkom. Deze is vrijdag 30 juni overhandigd aan LuPeel-teler Jos Keijzers.

De handleiding bundelt de praktijkervaring van lupinetelers en het onderzoek dat naar lupine in Nederland is uitgevoerd. Het bevat praktische tips en teeltaanwijzingen vanaf de bestelling van zaaizaad en de keuze van rassen tot aan de inpassing in de rotatie, onkruidbeheersing, het herkennen van ziekten en de afstelling van de combine bij de oogst.

Handig hulpmiddel

Een deel van de praktijkervaring in de handleiding is afkomstig van de LuPeel-telers. Zelf teelt Jos Keijzers vanaf 2021 lupine. ‘Wij willen een variatie aan gewassen in het landschap om zo de biodiversiteit en de bodemkwaliteit te bevorderen. Lupine past perfect in ons idee en is een mooi stikstofbindend gewas binnen ons rotatieschema.’ Maar makkelijk is de teelt niet. En dus is de handleiding een welkom hulpmiddel voor gevorderde en nieuwe telers.

Slimme gewasrotaties

Lupine past als eiwitrijke peulvrucht perfect in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Het is een gewas dat goed te telen is onder Nederlandse omstandigheden. Daarbij heeft het diverse voordelen in de rotatie: het legt stikstof vast en draagt bij aan de koolstofopbouw in de bodem. De voordelen voor de vruchtwisseling zijn de reden waarom lupine onderdeel is van het project Verbonden Peelproeftuinen voor slimme gewasrotaties. In dit project zoeken telers in Oost-Brabant en Noord-Limburg (De Peel) naar nieuwe teelten die geschikt zijn als rotatiegewas in een intensief bouwplan. Het doel is om teelten te onderscheiden die goed zijn voor bodem, water én boer.

Nieuwe marktconcepten

Met de teelt is ook de marktontwikkeling van lupineboontjes is in een nieuwe fase beland. Verschillende groepen lupinetelers, waaronder Lekker Lupine en LuPeel, timmeren gezamenlijk aan de weg om nieuwe marktconcepten te realiseren. Door de aandacht voor de eiwittransitie is ook vanuit de industrie hernieuwde belangstelling. En wie weet, leidt dit tot een mooie lupineketen.

Lupine teelthandleiding

Udo Prins en Willemijn Cuijpers van het Louis Bolk instituut schreven de nieuwe lupine Teelthandleiding Lupine. De handleiding is tot stand gekomen in opdracht van Lekker Lupine, Lupeel, en Proeflab Wageningen, binnen de projecten ‘Kennisdelen lupineteelt voor humane consumptie’ en ‘Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten’, met financiering vanuit RVO, IBP Vitaal Platteland en de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met LLTB, AgroProeftuin de Peel en Innovatiehuis De Peel.

Afbeeldingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om nieuws, inzichten of ideeën te ontvangen        

Aanmelden

 

 

Onze Peelregio is een regio van makers. Het maken verbindt sectoren én verbindt De Peel met ondernemerschap elders. Maar de wereld verandert razendsnel. Hoe blijf je aangehaakt?

 

Contact

Stichting Innovatiehuis de Peel
Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond
+31 6 18 96 02 18

Mail naar het secretariaat

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Strategisch partner van Brainport Development en samenwerkend in Brainport Eindhoven.

Cookie-instellingen